Sidor

9.4.10

Maska motiv


Med maskning bygger man ett motiv,
man ska stämpla motivet som man vill ha längst fram först,
sedan täcka över det för att stämpla motivet som ska komma
bakom motivet man stämplade först, sedan motiv 2 och 3 osv.


Stämpla motivet på en Post-it-lapp, stämpla nära klisterkanten på
Post-it-lappen så ligger lappen still när du lägger den över
motivet som ska "maskas", klipp sen ut det stämplade motivet
så nära motivet som möjligt.

Lägg den utklippta Post-it-lappen över det stämplade motivet,
stämpla motivet en gång till där du vill placera det,
det andra stämplade motivet kommer då bakom
det först stämplade motivet.

Bygg upp bilden genom att flytta Post-it-lappen och stämpla
så många gånger som du vill ha ditt motiv.

Inga kommentarer: